Par mums


Laukaimniecībā kopš 1992. gada

 

Zemnieku saimniecība "Pīlādži" ir ģimenes saimniecība, kas dibināta pirms vairāk kā ceturtdaļas gadsimta- 1992. gada 4. martā Durbē- Latvijas mazākajā pilsētā, kas iekļaujas Durbes novada adminstratīvajā teritorijā. Saimniecības dibinātājs un īpašnieks kopš tās pirmsākumiem ir diplomēts lauksaimniecības tehnikas mehanizators Ēriks Putra.

Saimniecības sākotnēji apsaimniekojamā platība bija 7 hektāri lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Pirmsākumos saimnnieciskā darbība bija saistīta arī ar piena lopkopību, taču gadiem ejot un saimniecībai paplašinot augkopības nozari, saimniecība no tās atteicās. Iepriekš audzētas arī cukurbietes- saimniecība bija lielākā šīs kultūras audzētāja bijušajā Liepājas rajona teritorijā, taču likvidējot šo nozari valsts līmenī un slēdzot Liepājas cukurfabriku no šīs tolaik rentablākās augkopības kultūras bija jaatsakās.

Šobrīd saimniecības pamatnodarbošanās jau ilgākus gadus ir augkopība. Saimniecība šobrīd apsaimnieko vairāk kā 1750 hektārus lauksaimniecībā izmantojamas zemes Durbes novadā (Durbes un Vecpils pagastā), Aizputes novadā (Kalvenes pagastā) un Priekules novadā (Bunkas un Priekules pagastos). Apsaimniekojamās platības ik gadu tiek pakāpeniski kāpinātas. Zemnieku saimniecība, visa gada garumā, nodarbina 15 strādājošos.

 

Saimniecībā tiek audzētas gan ziemāju gan vasarāju augkopības kultūras- visa pamatā ir ziemas kvieši, ziemas rapsis un ziemas mieži, bet no vasarājiem saimniecībā tie audzētas lauka pupas un vasaras kvieši. Saimniecība ir integrēti ražojoša- graudaugu un pākšaugu izaudzēšanai tiek izmantoti gan minerālmēsli, gan augu aizsardzības līdzekļi, taču tie tiek pielietoti galejas nepieciešamības gadījumā- izvertējot katru situāciju. Visa lauksaimniecībā izmantojamā zeme pirms sējas tiek uzarta. Saimnieciskā darbībā tiek pielietotas precīzās tehnoloģijas- ar globalām pozicionēšanas iekārtām un sekciju kontroli aprīkoti vairums saimniecībā izmantoto traktoru un piekabināmā tehnika. Augstāku ražu iegūšamai ik gadu tiek veiktas augsnes analīzes un veikta augsnes kaļķošana.

Izaudzēta raža, caur Liepājas ostu, tiek eksportēta uz ārvalstīm.

 

Latviešu zemnieks visos laikos ir bijis līdumnieks. Izņēmums nav arī zemnieku saimniecība "Pīlādži"- ik gadu lauksaimnieciskā ražošanā tiek atgriezti vairāk kā 10-15 hektāri lauksaimniecībā izmantojamās zemes, kas pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas netika ilgstoši izmantoti un aizauga ar kokiem un krūmiem.