Kontakti


Kontaktinformācija:

e-pasts: pasts@piladzi-agro.lv

mājaslapa: www.piladzi-agro.lv


Saimniecības īpašnieks Ēriks Putra

Tālrunis: +371 29276409
e-pasts: eriks@piladzi-agro.lvRekvizīti:

Zemnieku saimniecība „Pīlādži”

Juridiskā adrese: "Pīlādži", Durbes pagasts, Durbes novads, Latvija, LV-3440

Faktiskā Adrese: Raiņa iela 63A, Durbe, Durbes novads, Latvija, LV-3440

Reģ.nr.: 42101002696
Banka: a/s SEB banka
SWIFT (BIC) kods: UNLALV2X
Konts: LV93UNLA0012002641488

Biroja vadītāja Kristīne Putra

Tālrunis: +371 20220098

e-pasts: kristine@piladzi-agro.lv


Agronoms Aigars Putra

Tālrunis: +371 28675573

e-pasts: aigars@piladzi-agro.lv


SIA "Pīlādži-juniors" 

īpašnieks Jānis Putra

Tālrunis: +371 28306878

e-pasts: janis@piladzi-agro.lv

Galvenā grāmatvede Sandra Spāģe

Tālrunis: +371 26499711

e-pasts: sandra@piladzi-agro.lv


Veikala vadītāja Aiga Putra

Tālrunis: +371 29494193

e-pasts: pasts@piladzi-agro.lv


finanšu direktors Edgars Putra

Tālrunis: +371 22005583

e-pasts: edgars@piladzi-agro.lv